Adunarea Generală 2024

convocare

Asociația Română de Relații Publice convoacă Adunarea Generală a Membrilor asociației în ședință ordinară pentru data de 28.05.2024, ora 16:00, la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice a SNSPA din bd. Expoziției nr. 30A, sector 1, București.

Ordinea de zi

  1. Aprobarea Raportului de activitate pentru perioada 2022-2024.
  2. Aprobarea Raportului financiar, a Raportului cenzorilor pentru perioada 2022-2024 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director.
  3. Alegerea Consiliului Director al ARRP, format din șapte membri (președinte, cinci vicepreședinți și un secretar general), prin vot direct și secret.
  4. Alegerea Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de Cenzori, prin vot direct și secret.
  5. Alegerea membrilor Juriului de Onoare, prin vot direct.
  6. Alegerea președintelui Juriului de Onoare de către membrii aleși în Juriul de Onoare.
  7. Aprobarea liniilor strategice de dezvoltare a activității ARRP pentru următorul mandat, 2024-2026.
  8. Mandatarea Consiliului Director pentru elaborarea și aprobarea Programului de activitate al asociației, a Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru modificarea și aprobarea Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Asociației.
  9. Împuternicirea președintelui de a reprezenta ARRP pentru semnarea documentelor și îndeplinirea formalităților necesare în fața autorităților și instituțiilor publice în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor și în interacțiunile cu instituțiile publice din România și internaționale;
  10. Mandatarea președintelui pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Membrilor în fața notarului public și pentru toate demersurile necesare în vederea înregistrării actelor la Judecătoria Sector 1, personal sau prin avocat.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală se reconvoacă la aceeași dată, în același loc, la ora 17:00.

Cine poate participa?

Poate participa oricine este membru, dar pot vota doar membrii activi, cu cotizația anului 2024 plătită până la data alegerilor.

Cont bancar: RO56 RNCB 0072 0496 8339 0001

Companiile, persoanele juridice (doar un reprezentant are drept de vot) = 2.000 lei/an;

Comunicatorii individuali și cadrele didactice (cu drept de vot) = 300 lei/an;

Studenții și pensionarii (fară drept de vot) = 75 lei/an.

Cum poți participa?

Ne-am bucura să te întâlnim la AG dar, dacă nu poți participa, poți vota prin împuternicire Vezi formularul mai jos.

Te invităm să te implici!

Poți candida la o funcție în Consiliul Director (președinte, vicepreședinte, secretar general), la funcția de cenzor sau pentru Juriul de Onoare. Te rugăm să completezi formularul de candidatură de mai jos și să ni-l trimiți la e-mail: arrp @ arrpromania. ro până la data de 19 mai.

Noi îl vom publica pe site astfel că, la data AG, vei fi deja cunoscut de ceilalți membri.

Abonează-te!

Abonează-te la newsletter și îți trimitem periodic noutăți despre proiectele și acțiunile noastre.

Share This